Алгоритм╕чн╕ мови та програмування

Навчальна л╕тература

Методичн╕ матер╕али

Методичн╕ вказ╕вки до виконання лабораторних роб╕т (одним файлом).

Граф╕к здач╕ лабораторних роб╕т

Журнал усп╕шност╕ 2017р.