Янчій Роман Іванович

доктор біологічних наук, професор

Янчій Р.І. народився у 1943 році – професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки з 2000 року за сумісництвом. Працює в Інституті фізіології імені О.О.Богомольця НАН України з 1973 року. Пройшов шлях від стажиста-дослідника, аспіранта, лаборанта, наукового співробітника до завідуючого відділом імунології та цитотоксичних сироваток. Підготував трьох кандидатів наук і одного доктора наук. Закінчив біологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. В 1980 році захистив кандидатську дисертацію, а в 2001 – докторську за спеціальністю «фізіологія людини і тварин», в 2010 році отримав вчене звання «професор». Р.І.Янчій є автором 200 наукових і методичних праць, має 4 патенти на винаходи. За монографію «Антитіла і регуляція функцій організму» відзначений премією ім.. О.О.Богомольця Національної академії наук України та удостоєний відзнаки президента НАН України «Кращий винахідник НАН України». На кафедрі фізичної та біомедичної електроніки факультету електроніки та приладобудівному факультеті викладає дисципліни «Основи фізіології», «Основи анатомії і фізіології» та «Основи біомедичних знань». Р.І.Янчій є членом спеціалізованих вчених рад та редакційних колегій 3-х журналів медико-біологічного профілю.

Галузь наукових інтересів

Розкриття молекулярних механізмів патогенетичної дії антитіл на серцево-судинну та репродуктивну системи організму людини.