Семеновська Олена Володимирівна

ст. викл, кандидат технічних наук

1999 році закінчила факультет електронної техніки НТУУ «КПІ». У 2002 р. закінчила аспірантуру при НТУУ «КПІ». З 2002 р. по теперішній час працює асистентом кафедри фізичної і біомедичної електроніки НТУУ «КПІ», молодшим науковим співробітником НДІ прикладної електроніки.
Захищена кандидатська дисертація на тему: «Моделювання електротеплових процесів у субмікронних гетероструктурах» під керівництвом В.І. Тимофєєва. Автор 14 публікацій, них 1 патент на винахід і 1 заявка на винахід. Під керівництвом Семеновської О.В. були захищені 2 бакалаврські атестаційні роботи.
У співавторстві видані конспект лекцій з курсів: «Методи математичної фізики», «Мікрохвильова техніка».