Саурова Тетяна Асадівна

канд. техн. наук
доцент

Закінчила факультет електронної техніки КПІ. За розподілом працювала в НДІ "Оріон" інженером. На кафедрі – з 2001 р. (інженер); у 2005 р. переведена на посаду асистента. У теперішній час працює старшим викладачем кафедри ФБМЕ НТУУ «КПІ», молодшим науковим співробітником НДІ прикладної електроніки.
Захищена кандидатська дисертація на тему: «Усилители СВЧ О-типа с захватом электронных сгустков полем электромагнитной волны», зі спеціальності 05.27.02 – вакуумна, плазмова та квантова електроніка, під керівництвом Є.Д. Белявського.
Проводить лекції, практичні і лабораторні заняття з курсів: «Електронні сенсори", "Фізика електронних процесів", "Теорія електронних кіл", "Вступ до техніки вимірювань", „Аналогова схемотехніка", "Прилади твердотільної електроніки", «Теорія поля».
У співавторстві видані методичні посібники для лабораторного практикуму з курсу "Фізика електронних процесів", для практичних занять з дисципліни "Теорія електронних кіл", для практичних і лабораторних занять з дисципліни "Вступ до техніки вимірювань".
Наукова робота: автор 13 публікацій, з них 1 патент на корисну модель, доповіді на міжнародних технічних конференціях по автофазних приладах НВЧ.