Прокопенко Юрій Васильович

доктор техн. наук, доцент
професор

Народився в 1962 р. На кафедрі працює з 1990 р. Проводить заняття з дисциплін "Обчислювальна математика", "Методи математичної фізики", "Мікрохвильові пристрої" Брав активну участь у розробці курсу "Біоелектричні процеси". Кандидатську дисертацію захистив у 1991 р. Автор більше, ніж 160 публікацій. Відповідальний за лабораторію обчислювальної техніки. Напрямок наукової роботи – електродинаміка багатошарових діелектричних систем, методи мікрохвильових вимірювань, мікрохвильові керуючі пристрої, бездротові телекомунікаційні системи. Підготував трьох кандидатів наук, керівник дипломного проектування магістрів, голова київського відділення IEEEУ 2016 р. захистив докторську дисертацію.

Галузь наукових інтересів

електродинаміка багатошарових електричних систем, методи дослідження діелектричних плівок, керовні пристрої НВЧ.
Керівник дипломного проектування магістрів, член IEEE.