Іванько Катерина Олегівна

Кандидат технічних наук
доцент

Народилась 13.05.1983 р. Закінчила в 2006 р. кафедру ФБМЕ НТУУ “КПІ” з кваліфікацією «магістр електроніки» за спеціальністю «фізична та біомедична електроніка». У 2011 р. закінчила аспірантуру НТУУ “КПІ”.

Має науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2012 році захистила дисертацію за спеціальністю “Біологічні та медичні прилади та системи” на тему “Розпізнавання образів низькоамплітудних компонент електрокардіосигналів”.
З 2006 р. по теперішній час працює на кафедрі фізичної та біомедичної електроніки.

Займає посаду старшого викладача кафедри фізичної та біомедичної електроніки, в залежності від навантаження проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття по наступним дисциплінам:

  • «Теорія сигналів» (III курс);
  • «Прикладна біофізика» (IV курс);
  • «Біомедичні електронні системи» (V курс);
  • «Інженерія експерименту в електроніці» (V курс);
  • «Біокомпоненти наносистем» (VI курс);

Галузь наукових інтересів

Методи та засоби електрокардіографії високого розрізнення, обробка та аналіз біомедичних сигналів, розпізнавання образів низькоамплітудних складових біомедичних сигналів, моделювання електрофізіологічних властивостей міокарду.

Має 55 наукових праць, серед яких 18 – наукові статті, 26 – тези доповідей на конференціях, 1 – патент на корисну модель, 3 – методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 6 – конспекти лекцій, 1- навчальний посібник.

З 2007 р. по 2012 р. – технічний секретар Міжнародної наукової конференції «Електроніка і нанотехнології» (ELNANO).

З 2013 р. по 2016 р. – член технічного програмного комітету, а також організаційного комітету Міжнародної наукової конференції «Електроніка і нанотехнології» (ELNANO).