До уваги аспірантів кафедри ФБМЕ 3-го року навчання

В рамках весняного звіту аспірантів останнього року навчання на засіданні Вченої ради ФЕЛ необхідно визначити термін подання дисертації до захисту, або перервати навчання в аспірантурі для надолуження відставання, або відрахувати аспіранта за незадовільну роботу над дисертацією з відшкодуванням вартості навчання.


Необхідна присутність аспірантів разом з науковими керівниками на засіданні Вченої ради ФЕЛ 27 травня 2013-го року для звіту по дисертації за таким планом:

  • Стан роботи над теоретичною частиною,
  • Стан роботи над експериментальною частиною,
  • Стан підготовки рукопису дисертації,
  • Кількість статей в фахових виданнях,
  • Кількість опублікованих доповідей на конференціях,
  • Дата попереднього захисту на кафедрі,
  • Дата подання дисертації до спецради.