Міжнародні зв`язки кафедри

Announcements

Міжнародне співробітництво

Кафедра електронної інженерії веде активну співпрацю із закордонними партнерами за такими напрямками:

  • Програми міжнародного обміну, подвійних дипломів і стажування наших студентів в закордонних університетах
  • Співробітництво з науковими групами в іноземних дослідницьких навчальних та наукових центрах, компаніях
  • Участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах
  • Членство у міжнародних наукових організаціях

Подвійні дипломи

В рамках програм подвійних дипломів студенти кафедри на старших курсах мають можливість навчатися та проходити практику паралельно в НТУУ «КПІ» та за кордоном:

Академічна мобільність

Наша кафедра має домовленості про обмін студентами, аспірантами та викладачами з такими закордонними навчальними закладами:

Royal University of Technology, Stockholm (Sweden)
Ecole Centrale d’Electronique, Paris (France)
College of Engineering, Korea University (South Korea)
College of Electronics, Yonsei University (South Korea)
University of Naples "Parthenope" (Italy)

Найкращі студенти модуть безкоштовно навчатися та проходити стажування та виконувати дослідження в рамках виконання своїх дипломних робіт.

Наукове співробітництво з науковими групами в іноземних дослідницьких навчальних та наукових центрах, компаніях.

- з Інститутом біомедичної техніки ТУ Дрездена з аналізу варіабельності ритму серця та класифікації стадій сну (к.т.н., доц. А. Попов)

- з Компанією ТЕСКОМ (м. Сеул, Республіка Корея) з розробки та виробництва апаратури для тестування телекомунікаційних систем

Участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах.

Студенти та викладачі кафедри ЕІ беруть участь у міжнародних конференціях, серед яких:

Членство у міжнародних наукових організаціях.

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри є членами міжнародних наукових організацій: Institute of Electrical and Electronic Engineers (Engineering in Medicine and Biology Society, Microwave Society, Communication Society), CODATA.