Вступ до магістратури

( Доступні результати вступних випробувань вступників на освітню програму магістерської підготовки 2019 року )

Кафедра електронної інженерії проводить підготовку фахівців освітнього рівня "магістр" за спеціальністю

«153 - Мікро- та наносистемна техніка»

за освітньою програмою

«Електронні мікро- та наносистеми і технології»

за вибірковими блоками дисциплін

«Електронні біомедичні системи і технології»
«Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах»Тривалість навчання - 1 рік 4 місяці для освітньо-професійної або 1 рік 9 місяців для освітньо-наукової програми підготовки.

Вартість одного року навчання за контрактом - 25100грн.

Якщо Ви здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю, то Вам необхідно скласти додаткове випробування з фаху, щоб визначити, чи зможете Ви опановувати обрану програму підготовки.

Перелік документів до подання абітурієнтами на навчання за освітнім рівнем «магістр»

  1. Заява, яку вступник запонює власноруч
  2. Оригинали та копії диплому бакалавра та додатку до нього
  3. Оригінал та копії 3-х сторінок паспорту (1,2 та реєстрація)
  4. Оригінал та копія ідентифікаційного коду
  5. 4 фотокарток 3х4
  6. Творчі досягнення: ксерокопії публікацій (статті, доповіді на конференціях) – ТІЛЬКИ титульна сторінка збірника+зміст+перша сторінка публікації
  7. Військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Графік прийому абітурієнтів на п’ятий курс на навчання за освітнім рівнем «магістр»

Прийом документів 1 липня – 2 серпня: ауд.152, корп.16
Вступні випробування 05-09.07.2019 – перший етап вступних екзаменів
05-09.08.2019 – другий етап вступних екзаменів
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення Не пізніше 11 серпня;
Рейтинговий список – не пізніше 10 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення Не пізніше 13-00, 14 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб Не пізніше 13-00, 16 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням Не пізніше 15 серпня
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб Не пізніше 17 серпня

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Програма фахових вступних випробувань для вступу на програму підготовки магістра спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка

Програма додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальностями 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікація та радіотехніка»

Програма вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітню програму підготовки магістра

Розклад вступних випробувань на 5 курс у 2019 р.

Назва випробування Дата проведення випробування Час початку випробування Місце проведення випробування Дата, час і місце проведення консультації
додаткове 05.07.2019 9:00 ауд. 114 корп. 12 04.07.2019, 16:00, ауд. 114 к.12
іноземна мова (англ.) 06.07.2019 9:00 ауд. 424 корп. 12 05.07.2019, 15:00, ауд. 414 к.12
іноземна мова (нім.) 07.07.2019 10:00 ауд. 714 корп. 07 04.07.2019, 14:00, ауд. 706 к.07
комплексне фахове 08.07.2019 10:00 ауд. 431 корп. 12 05.07.2019, 12:00, ауд. 409 к.12

Підсумки вступних випробувань вступників на освітню програму магістерської підготовки 2019 року
№ п\п Прізвище Ім'я по-Батькові (за абеткою) Оцінка вступного фахового випробування Оцінка іспиту з іноземної мови
1 Андрієнко Юлія Тарасівна 4.0 4.5
2 Багдасарянц Костянтин Юрійович 3.5 4.5
3 Басараб Марко Романович 4.5 5
4 Бондаренко Софія Сергіївна 4.0 4.5
5 Борс Вікторія Олексіївна 4.0 4
6 Дикий Андрій Володимирович 4.5 5
7 Дорош Єгор Олегович 4.5 3
8 Загура Оксана Сергіївна 4.0 3.5
9 Задоха Богдан Геннадійович 4.5 4
10 Зубрицький Юрій Олегович 4.5 5
11 Коваль Євгеній Ігорович 3.5 4
12 Король Анна Сергіївна 4.0 4.5
13 Лагутін Віталій Васильович 3.0 3.5
14 Лук`яненко Вероніка Анатоліївна 4.5 4.5
15 Мазур Галина Василівна 4.5 4
16 Невмержицький Ярослав Віталійович 4.0 3.5
17 Паланський Олександр Михайлович 4.0 4.5
18 Петрущенко Владислав Віталійович 3.0 5
19 Рихальська Анна Костянтинівна 4.5 4.5
20 Ткачук Іван Володимирович 4.0 4
21 Тупчій Максим Ігорович 3.5 3.5
22 Федотова Наталя Сергіївна 4.0 4.5
23 Черняков Олександр Миколайович 4.0 4
24 Шуляк Павло Ігорович 4.5 4.5
25 Ярош Ігор Олександрович 4.5 3

З Правилами прийому, переліком та термінами подання документів, шкалою оцінювання та порядком зарахування на 5-й курс можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Розклад роботи приймальної комісії під час прийому документів

Інформація про освітні програми

1 2 3 4
Освітньо-професійна програма магістра Освітньо-наукова програма магістра
90 кредитів, термін навчання 1 рік 4 місяці (3 семестри) 120 кредитів, термін навчання 1 рік 9 місяців (4 семестри)
1. Цикл загальної підготовки
Обов’язкові компоненти ОП
Патентознавство та інтелектуальна власність
Математичні методи оптимізації
Математичне моделювання систем і процесів
Наукова робота за темою магістерської дисертації
Вибіркові компоненти ОП
Навчальні дисципліни з проблем сталого розвитку суспільства
Практикум з іншомовного професійного спілкування
Навчальна дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів та таке інше)
Навчальна дисципліна з педагогіки
2. Цикл професійної підготовки
Обов’язкові компоненти ОП
Проектування та конструювання в електроніці
Мікрохвильова техніка
Прикладна біофізика
Цифрові технології в мікроелектроніці
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (Електронні біомедичні системи і технології) Вибірковий блок 2 (Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах)
Вибірковий блок 1 (Електронні біомедичні системи і технології) Вибірковий блок 2 (Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах)
Динамічні системи
Інженерія експерименту в електроніці
Біомедичні електронні системи Синтез та діагностика наноструктур Біомедичні електронні системи Синтез та діагностика наноструктур
Електронні технології діагностики в медицині Фотоніка Електронні технології діагностики в медицині Фотоніка
Електронні технології лікування в медицині Моделювання мікро- та наноелектронних компонентів Електронні технології лікування в медицині Моделювання мікро- та наноелектронних компонентів
Телемедичні системи Компоненти наносистем
Цифрова обробка сигналів у системах діагностики і терапії Мікро- та наносистеми
Засоби та системи телекомунікацій
Переддипломна практика Науково-дослідна практика
Робота над магістерською дисертацією


Спеціальність    153  Мікро- та наносистемна техніка
Блок вибіркових дисциплін    Електронні біомедичні системи і технології
Форма навчання    денна

Вивчають            

Студенти здобувають знання, навички та уміння  у таких сферах, як електронні біомедичні системи, мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка та системотехніка, вивчаючи такі дисципліни: основи біомедичних знань, комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, біофізика,  теорія сигналів, електронні сенсори, експертні системи в біомедицині, цифрова обробка  біомедичних сигналів. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками електронних інформаційних технологій в біомедицині. Наші студенти та випускники проходять практику та працюють в організаціях-партнерах кафедри: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», корпорація «Інком», «Тошиба Медичні Системи», ФІЛІПС УКРАЇНА ЛТД та ін.


Спеціальність    153  Мікро- та наносистемна техніка
Блок вибіркових дисциплін    Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
Форма навчання    денна

Вивчають                

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах,  як мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка, програмування та адміністрування комп’ютерних систем, телекомунікаційні системи та мережі, вивчаючи такі дисципліни: комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, мікрохвильова техніка, моделювання електронних процесів, компонентів та систем. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками з інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці,  телекомунікаційного обладнання. Cтуденти та випускники проходять практику та працюють  в організаціях-партнерах: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», «System Integration Service», «BeeLine», «Астелит», «Citius», корпорація «Інком», та ін.