Вакуумна та плазмова електроніка

Дисципліна „Вакуумна та плазмова електроніка” входить до вибіркового циклу дисциплін підготовки бакалавра електроніки.

Сучасна електроніка – це складний комплекс науки, техніки, технології і промислового виробництва. Електроніка як наука займається вивченням процесів одержання і взаємодії заряджених частинок з електромагнітними полями і речовиною в різних середовищах (вакуум; гази, включаючи плазму; тверді тіла; рідини), а також розробкою методів створення електронних приладів і пристроїв різного призначення.
Великі успіхи у вакуумній електроніці в значній мірі були досягнуті завдяки властивостям самого середовища – вакууму.

В результаті вивчення дисципліни „Вакуумна та плазмова електроніка” студенти набувають знань фізичних основ, будови, принципу дії, основних характеристик і параметрів, моделей, галузей застосування сучасних електронних приладів для підсилення, генерування та перетворення електричних коливань в широкому частотному діапазоні. В дисципліні розглядаються також електронно-променеві, фотоелектронні та плазмові прилади.

Підгрунтям для засвоєння дисципліни „Вакуумна та плазмова електроніка” є курси „Математика”, „Фізика”, „Матеріали та компоненти електронної техніки”, „Квантова механіка”.

В свою чергу дана дисципліна є підгрунтям для вивчення таких дисциплін навчального плану як „Фізика електронних процесів”, „Схемотехніка”, „Мікрохвильова техніка” та інш.

Курси: 
II
Семестри: 
III
Кредитів: 
3.00