Мікро- і наносистеми

Вивчення кредитного модулю дисципліни «Мікро- і наносистеми» базується на загальних курсах природничо-наукової підготовки, а також на знаннях, отриманих при вивченні таких дисциплін, як «Хімія», «Квантова механіка», «Статистична фізика», «Фізика твердого тіла», «Теорія поля», «Технологічні основи електроніки», «Твердотільна електроніка», «Фотоніка» та «Основи наноелектроніки» циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів електроніки.

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
4.00