Телемедичні системи

Мета дисципліни – поглиблення підготовки фахівців спеціальності в перспективному міждисциплінарному науково-технічному напряму на перетині сфер електроніки, медицини, інформатики та телекомунікацій. Розглядаються загальні відомості про телемедицину, принципи побудови телемедичних систем та технології здійснення типових телемедичних процедур.

Вивчаються: характеристика предметної області і термінологія телемедицини; зміст типових задач телемедицини, телемедичних послуг; вміст основних видів підтримки професійної діяльності в телемедицині; загальні принципи побудови телемедичних систем; характеристика телемедичних стандартів; склад і характеристика типових компонентів телемедичних систем за видами забезпечення; принципи розвитку телемедичної інфраструктури, інтегрування до неї електронних засобів; особливості формування та використання технічних, інформаційних, інтелектуальних ресурсів в телемедичних системах, структура та функціонування діючих телемедичних систем різного призначення; типові технології та окремі технологічні операції технічного та інформаційного забезпечення підготовки та проведення телемедичних процедур.

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
2.00