Засоби та системи телекомунікацій

Дисципліна «Засоби та системи телекомунікацій» забезпечує підготовку студентів у галузі розробки складових частин телекомунікаційних систем. Знання, уміння та навички, набуті в результаті вивчення дисципліни «Засоби та системи телекомунікацій», використовуються при підготовці дипломних проектів та робіт.

На лекціях розглядаються загальні принципи побудови комунікаційних систем, передумови та причини конкретних технічних рішень на прикладах сучасних телекомунікаційних систем. На практичних заняттях студенти здобувають досвід з моделювання та аналізу складових частин телекомунікаційних систем.

Дисципліна «Засоби та системи телекомунікацій» забезпечується дисциплінами «Твердотільна електроніка», «Схемотехніка», «Теорія поля», «Матеріали та компоненти електроніки», «Мікрохвильова техніка-1, -2, -3», «Методи перетворення сигналів», «Проектування мікроелектронної апаратури» та дисциплінами з циклу програмування.

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
3.50