Інформатика-2. Програмування та алгоритмічні мови

Дисципліна «Програмування» – забезпечує початкову підготовку студентів у галузі  алгоритмізації, програмування та розв`язання прикладних задач за допомогою обчислювальної техніки.Метою дисципліни «Програмування» є підготовка студентів до використання обчислювальної техніки для розв`язання практичних задач сучасної електроніки та опанування студентами технології програмування мовою С структур даних та алгоритмів їх обробки.Завдання дисципліни «Програмування» – формування у студентів уявлень, знань, навичок та умінь щодо:

  • Структури та принципів дії обчислювальних платформ.
  • Методів управління елементами обчислювальної платформи.
  • Стандарту ANSI C99 мови програмування С та стандартної бібліотеки функцій libc.
  • Класифікації базових структур даних, їх особливостей, розміщення в динамічній пам`яті.
  • Використання механізму адресних покажчиків для доступу до структур даних.
  • Програмування ітераційних та рекурсивних функцій доступу до структур даних.
  • Побудови та реалізації мовою С прикладних алгоритмів, таких як числові алгоритми, алгоритми сортування та пошуку, комбінаторні алгоритми, строкові алгоритми, алгоритми компресії та кодування, алгоритми обчислювальної геометрії та інших.
Курси: 
I
Семестри: 
II
Кредитів: 
4.00