Теорія сигналів

Метою дисципліни «Теорія сигналів» є формування у студента цілісного уявлення про сигнали різної природи і шляхи їх дослідження, а також створення підґрунтя для подальшого використання методів аналізу сигналів у практичній діяльності. Зокрема розглядаються методи аналізу сигналів біомедичного походження: електроенцефалограм, електрокардіограм та ін. Основна увага в дисципліні приділяється обробці та аналізу дискретних сигналів в лінійних стаціонарних системах. Розглядаються представлення сигналів в Гільбертових просторах, поняття узагальненого розкладу та перетворень сигналів зі збереженням енергії. Вивчаються теоретичні основи і практичне застосування класичних та нових методів аналізу детермінованих та випадкових сигналів: спектрального, спектрально-часового, вейвлет-аналізу та кореляційного аналізу. Вивчаються з точки зору спектральних та часових характеристик сигналів види модуляції сигналів: амплітудна, кутова, а також маніпуляція сигналів. Розглядаються основи розпізнавання образів в сигналах.
Зміст курсу:

  • Вступ.
  • Види та параметри сигналів.
  • Основні відомості про дискретні системи обробки сигналів.
  • Математичні основи обробки та аналізу сигналів.
  • Спектральний та часовий аналіз сигналів.
  • Вейвлет-аналіз сигналів.
  • Системи частотно-залежної обробки сигналів.
  • Модуляція та маніпуляція сигналів.
  • Методи аналізу випадкових сигналів.
  • Основи розпізнавання образів.
Курси: 
III
Семестри: 
V
Кредитів: 
5.00