Фотоніка

Основна мета курсу «Фотоніка» – дати поглиблені знання в області широкого кола процесів, пов’язаних з генерацією, управлінням, виявленням та поширенням фотонів, а також технологій та пристроїв, у яких ці явища відбуваються. Розглядаються процеси, які відбуваються у класичних оптоелектронних компонентах: лазерах, світло- та фотодіодах; значний акцент робиться на процесах, які мають місце у нещодавно створених квантових каскадних лазерах, оптоволоконних лініях передачі, фотонних кристалах та інших пристроях, які знаходять дедалі ширше застосування у сучасній техніці. У результаті вивчення курсу студенти мають поглибити та узагальнити знання, що здобуті в курсах «Теорія поля», «Оптоелектроніка», «Фізика електронних процесів» та інших курсів, у яких розглядалися фізичні процеси за участю фотонів. Студенти мають здобути глибокі знання про принципи роботи основних фотонних компонентів, навчитися визначати як кількісно так і якісно їх властивості, розуміти сфери застосування та проблематику подальшого розвитку пристроїв фотоніки, особливо враховуючи бурхливий розвиток нанотехнологій.

Курси: 
V
Семестри: 
X
Кредитів: 
3.00