Персональні комп'ютери та основи програмування

Курс „Персональний комп’ютер та основи програмування” є складовою частиною обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів електроніки за спеціальністю “Фізична та біомедична електроніка". Курс є загальноосвітнім та базовим для вивчення інших дисциплін.

Метою курсу є вивчення базових понять про будову ПК, принципи роботи, програмні засоби та найпоширеніші операційні системи та інструменти програміста, а також набуття основних навичок роботи з ПК.

Здобуті знання та навички є основою для вивчення дисциплін „Програмування та основи алгоритмічних мов”, „Обчислювальна математика”, „Моделювання в електроніці”.
Після вивчення курсу студенти повинні:

  • знати основні можливості сучасних ПК та їх операційних систем;
  • вміти застосовувати ПК як повсякденний інструмент для розв’язання прикладних інженерних задач;
  • засвоїти основні прийоми роботи із сучасними інструментальними системами;
  • засвоїти типові алгоритми розв’язання інженерних задач за допомогою обчислювальної техніки;
  • вміти програмувати та відлагоджувати складені алгоритми.
Курси: 
I
Семестри: 
I
Кредитів: 
4.00