Надшвидкодіючи прилади електроніки (Моделювання нанокомпонентів)

Основна мета курсу «Надшвидкодіючі прилади електроніки» – дати поглиблені знання в області активних електронних компонентів з орієнтацією на сучасні тенденції розвитку електронної техніки. Сюди входить, по-перше, розгляд динаміки фізичних процесів, які мають місце в різноманітних електронних приладах, з акцентом на швидкодії процесів, а також аналіз напівпровідникових матеріалів з точки зору їх динамічних властивостей. По-друге, розгляд нових фізичних ефектів, які виявляються з розвитком нанотехнологій, для створення надшвидкодіючих приладів. Метою курсу є також забезпечення необхідної бази для подальших лекційних курсів у програмі підготовки магістрів електроніки: Мікро- і наносистеми, Мікрохвильова техніка-3. В результаті вивчення даного курсу студенти мають досягти певного понятійного рівня знань стосовно надвисокочастотних та надшвидкодіючих приладів і динамічних електронних процесів та набути уміння їх моделювати.

Курси: 
V
Семестри: 
X
Кредитів: 
6.00