Мікрохвильова техніка-3. Системи НВЧ

Метою дисципліни «Мікрохвильова техніка-3» є формування цілісного уявлення про фізичні, схемотехнічні та технологічні принципи побудови базових вузлів мікрохвильових пристроїв, а також створення підґрунтя для подальшого використання мікрохвильових пристроїв у проектуванні та розробці приладів і систем на їх основі. Дисципліна формує у студентів знання, навички та уміння щодо:

 • видів, класифікації, параметрів та характеристик мікрохвильових пристроїв;
 • фізичних, схемотехнічних та технологічних принципів побудови мікрохвильових пристроїв;
 • принципів вимірювання характеристик мікрохвильових пристроїв;
 • моделювання характеристик мікрохвильових пристроїв;
 • вибору необхідної елементної бази та компонентів для проектування сучасних мікрохвильових приладів;
 • тенденцій розвитку сучасних мікрохвильових систем та використання мікрохвильових пристроїв.

Дисципліна складається з наступних розділів:

 • Тенденції та напрямки розвитку сучасних мікрохвильових пристроїв та систем.
 • Основи передачі інформації в мікрохвильових системах.
 • Основні пасивні вузли систем.
 • Основні компоненти систем.
 • Приймально-передавальні системи НВЧ.
 • Характеристики мікрохвильових систем.
 • Комунікаційні мікрохвильові системи.
 • Радіолокаційні та радіонавігаційні системи.
 • Методи характеристик НВЧ систем.
 • Основи електромагнітної сумісності.
Курси: 
V
Семестри: 
X
Кредитів: 
5.50