Вступ до техніки вимірювань

Метою дисципліни «вступ до техніки вимірювань» є вивчення методів вимірювання фізичних величин, основних принципів будови вимірювальних приладів, теорії похибок та методів їх зменшення. Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти користуватися елементарними вимірювальними приладами і правильно інтерпретувати результати вимірювань.

Наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності, досягнення потрібної точності – це метрологія. Підкреслюється роль метрології в загальнонаукових методах пізнання. Розглядається сутність методів вимірювання і вміння їх реалізувати з використанням елементарних засобів вимірювань. Особлива увага приділяється вивченню розділів «Похибки вимірювань», «Опрацювання результатів вимірювань» та ознайомленню з інформаційною концепцією вимірювань. Вивчається послідовність виконання метрологічних операцій у вимірювальних приладах. В розділі «Засоби вимірювальної техніки» розглядаються структура, функціональні перетворення та система аналогових і цифрових вимірювальних приладів, вимірювання ними фізичних величин. Розглядається Державна система забезпечення єдності вимірювань.

Курси: 
I
Семестри: 
I
Кредитів: 
4.00