Методи математичної фізики

Курс "Методи математичної фізики" – частина загальної програми підготовки бакалаврів електроніки зі спеціальності "Фізична та біомедична електроніка " з циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін. Вона є продовженням курсів математики і фізики та забезпечує курси "Електроніка НВЧ", "Вакуумна мікроелектроніка" та "Взаємодія біооб’єктів фізичними полями". Мета цього курсу: навчити студентів будувати математичні моделі фізичних явищ, ознайомити їх зі специфічними математичними методами, що не читаються в загальних курсах математики, але широко використовуються у фізичних та технічних додатках в електроніці та суміжних з нею областях, та навчити студентів використовувати ці методи для розв’язку конкретних задач теоретичної фізики та різних розділів електроніки. Важлива особливість підбору матеріалу курсу – спрямованість на підготовку спеціалістів з електронної техніки.

Курси: 
II
Семестри: 
IV
Кредитів: 
4.50