Динамічні системи

Дисципліна «Динамічні системи» є складовою частиною дисциплін, які включені до програми магістерської підготовки за напрямком електроніка. Мета цієї дисципліни - навчити студентів методам математичного моделювання та аналізу лінійних та нелінійних технічних систем у часовій області на основі електродинамічних аналогій. Для освоєння дисципліни необхідно мати знання у наступних предметних царинах:

  • лінійна алгебра;
  • аналітична геометрія;
  • диференційне та інтегральне числення;
  • операторне перетворення Лапласа;
  • електрика та магнетизм;
  • механіка;
  • термодинаміка;
  • гідравліка;
  • динаміка газів.

Дана дисципліна забезпечує виконання магістерських атестаційних робіт, пов’язаних з дослідженням або розробкою систем, функціонування яких базується на використанні мультифізичних явищ.

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
3.00