Инженерні методи і засоби діагностики і терапії

Мета курсу «Інженерні методи і засоби діагностики і терапії» - отримання студентами знань з методів і засобів діагностики і лікування хворих людей.
В системі медико-інженерних досліджень основними елементами є дослідник (лікар + інженер) і біооб’єкт (пацієнт). Для ефективної роботи системи потрібні належне технічне забезпечення і знання анатомо-фізіологічних особливостей хвороб людини. Від взаємодії цих складових залежить якість діагностики і ефективність лікування хворих.

Програма дисципліни складається з двох розділів – діагностика і лікування (відповідно читається в 9 і 10-му семестрах).

В розділі I розглядаються механічні, електричні, магнітні та інтроскопічні методи і засоби діагностики. Студентам демонструється їх застосування в клініці.
В II розділі представлені механічні, електричні, магнітні, акустичні, оптичні, світлові і променеві методи і засоби лікування хворих.

Особлива увага приділяється анатомо-фізіологічній характеристиці хвороб, та практичному застосуванню (відвідування медичних закладів) засобів діагностики і лікування.

Курси: 
V
Семестри: 
IX
X
Кредитів: 
8.00