Обчислювальна математика

Метою дисципліни «Обчислювальна математика» є оволодіння чисельними методами розв’язання задач аналізу і проектування в електроніці, отримання навиків реалізації чисельних алгоритмів на електронних обчислювальних машинах (ЕОМ).

Дисципліна формує у студентів знання про головні особливості обчислювальних методів, умови їх застосовності, можливості адаптації до конкретних задач в області електроніки; вміння вибирати обчислювальні методи для рішення конкретних задач, забезпечити відповідні умови їх використання з точки зору збіжності і стійкості; вміння оцінювати похибки обчислень; вміння розробляти алгоритми вибраних методів для подальшої програмної реалізації; навички програмної реалізації простих методів на ЕОМ та адаптації складних обчислювальних методів, що є в пакетах прикладних математичних програм.

Дисципліна складається з наступних розділів:

  • Вступ до обчислювальної математики.
  • Похибки обчислення.
  • Інтерполяція функцій.
  • Чисельні методи лінійної алгебри.
  • Чисельні методи розв’язання нелінійних рівнянь.
  • Чисельне інтегрування функцій.
  • Чисельне інтегрування звичайних диференційних рівнянь.
  • Чисельне розв’язання задач оптимізації.
  • Чисельне розв’язання задач апроксимації функцій.
Курси: 
II
Семестри: 
III
IV
Кредитів: 
7.50