Біокомпоненти наносистем

Роль дисципліни "Біокомпоненти наносистем" – спеціальна підготовка по розробці наносистем на базі компонентів живої природи. Вона дає досвід використання знань в галузі біомедичних нанотехнологій та інформаційних технологій в розрахунковій, дослідницькій та звітній роботах, при виконанні магістерських робіт.

Мета дисципліни – вивчення основ та принципів побудови біокомпонентів біомедичних наносистем, накопичення досвіду Їх використання в практичній діяльності та набуття навиків моделювання.

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
3.50