Прикладна біофізика-2

Курс «Прикладна біофізика – 2» складається з двох частин: «Взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями» і "Моделювання біофізичних процесів", та призначений для підготовки магістрів електроніки.

В курсі викладаються узагальнені характеристики біологічних систем як об’єкту досліджень та утворюються базові поняття для вивчення взаємодії фізичних чинників з біологічними об’єктами з єдиних позицій, з поділом специфічних та загальних механізмів взаємодії, також вивчаються основи біофізичних процесів, які пов’язані з функціонуванням живих систем та їх математичним моделюванням. В курсі також викладаються узагальнені характеристики біологічних систем як об’єкту досліджень та утворюються базові моделі для вивчення живих систем та їх самоорганізації. Курс базується на знаннях з біофізики, теорії ймовірності, теорії інформації, математики та фізики.

Курси: 
V
Семестри: 
IX
X
Кредитів: 
9.00