Експертні системи в біомедицині

Курси: 
V
Семестри: 
X
Кредитів: 
2.50

Інтерес до експертних систем (ЕС) як до різновиду штучного інтелекту не слабшає. За останні роки накопичений значний досвід розробки експертних систем, серед яких медичні ЕС займають ключові позиції. Їх основне призначення - збір, аналіз, оцінка інформації і постановка діагнозу. В алгоритмах оцінки інформації основну роль грають логічні операції, що дозволяють діагностувати захворювання по набору симптомів, отриманих від людини.

У курсі лекцій розглядаються цілі та завдання ЕС, принципи їх розробки, інформаційна база, організація обробки медичної інформації.

Инженерні методи і засоби діагностики і терапії

Курси: 
V
Семестри: 
IX
X
Кредитів: 
8.00

Мета курсу «Інженерні методи і засоби діагностики і терапії» - отримання студентами знань з методів і засобів діагностики і лікування хворих людей.
В системі медико-інженерних досліджень основними елементами є дослідник (лікар + інженер) і біооб’єкт (пацієнт). Для ефективної роботи системи потрібні належне технічне забезпечення і знання анатомо-фізіологічних особливостей хвороб людини. Від взаємодії цих складових залежить якість діагностики і ефективність лікування хворих.

Мікрохвильова техніка-3. Системи НВЧ

Курси: 
V
Семестри: 
X
Кредитів: 
5.50

Метою дисципліни «Мікрохвильова техніка-3» є формування цілісного уявлення про фізичні, схемотехнічні та технологічні принципи побудови базових вузлів мікрохвильових пристроїв, а також створення підґрунтя для подальшого використання мікрохвильових пристроїв у проектуванні та розробці приладів і систем на їх основі. Дисципліна формує у студентів знання, навички та уміння щодо:

  • видів, класифікації, параметрів та характеристик мікрохвильових пристроїв;
  • фізичних, схемотехнічних та технологічних принципів побудови мікрохвильових пристроїв;
  • принципів вимірювання характеристик мікрохвильових пристроїв;
  • моделювання характеристик мікрохвильових пристроїв;
  • вибору необхідної елементної бази та компонентів для проектування сучасних мікрохвильових приладів;
  • тенденцій розвитку сучасних мікрохвильових систем та використання мікрохвильових пристроїв.

Надшвидкодіючи прилади електроніки (Моделювання нанокомпонентів)

Курси: 
V
Семестри: 
X
Кредитів: 
6.00

Основна мета курсу «Надшвидкодіючі прилади електроніки» – дати поглиблені знання в області активних електронних компонентів з орієнтацією на сучасні тенденції розвитку електронної техніки. Сюди входить, по-перше, розгляд динаміки фізичних процесів, які мають місце в різноманітних електронних приладах, з акцентом на швидкодії процесів, а також аналіз напівпровідникових матеріалів з точки зору їх динамічних властивостей. По-друге, розгляд нових фізичних ефектів, які виявляються з розвитком нанотехнологій, для створення надшвидкодіючих приладів.

Прикладна біофізика-2

Курси: 
V
Семестри: 
IX
X
Кредитів: 
9.00

Курс «Прикладна біофізика – 2» складається з двох частин: «Взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями» і "Моделювання біофізичних процесів", та призначений для підготовки магістрів електроніки.

Фотоніка

Курси: 
V
Семестри: 
X
Кредитів: 
3.00

Основна мета курсу «Фотоніка» – дати поглиблені знання в області широкого кола процесів, пов’язаних з генерацією, управлінням, виявленням та поширенням фотонів, а також технологій та пристроїв, у яких ці явища відбуваються. Розглядаються процеси, які відбуваються у класичних оптоелектронних компонентах: лазерах, світло- та фотодіодах; значний акцент робиться на процесах, які мають місце у нещодавно створених квантових каскадних лазерах, оптоволоконних лініях передачі, фотонних кристалах та інших пристроях, які знаходять дедалі ширше застосування у сучасній техніці.

Сторінки