Електронні сенсори

Курси: 
III
Семестри: 
VI
Кредитів: 
3.00

Електронні сенсори – швидко прогресуючий, надзвичайно затребуваний інженерний напрям, що визначає ефективність роботи технічних систем, екологічну та медико-біологічну безпеку навколишнього середовища і людини. Курс „Електронні сенсори” базується на використанні фізичних явищ в твердому тілі та розглядає різноманітні реалізації сенсорів фізичних, хімічних та біологічних систем. Дисципліна „Електронні сенсори” забезпечується курсами „Фізика твердого тіла”, „Фізика електронних процесів”, „Твердотільна електроніка”, „Теорія поля”.

Основи конструювання в електроніці

Курси: 
III
Семестри: 
VI
Кредитів: 
3.00

Дисципліна «Основи конструювання в електроніці» забезпечує початкову підготовку студентів у галузі моделювання електронних процесів, конструювання та моделювання електронних компонентів та систем.

Дисципліна «Основи конструювання в електроніці» забезпечується дисциплінами «Аналітична геометрія», «Математичний аналіз», «Інформатика», «Обчислювальна математика», «Методи математичної фізики», «Теорія електронних кіл», «Вступ до техніки вимірювань», «Фізика твердого тіла», «Статистична фізика», «Теорія поля», «Технологічні основи електронної техніки».

Фізика електронних процесів

Курси: 
III
Семестри: 
VI
Кредитів: 
7.00

Основна мета курсу “Фізика електронних процесів ” – дати поглиблені знання в області фізичних процесів, які мають місце в різноманітних електронних приладах і які можуть знайти застосування в різних областях електронної техніки, з акцентом на аналізі швидкодії тих чи інших процесів.

Фізика твердого тіла

Курси: 
III
Семестри: 
VI
Кредитів: 
3.50

Фізика твердого тіла.

Цифрова схемотехніка

Курси: 
III
Семестри: 
VI
Кредитів: 
6.50

Курс «Цифрова схемотехніка» спрямований на вивчення теоретичних засад і надання практичних навичок проектування та використання цифрових електронних схем і цифрових пристроїв. Викладається в 7-му семестрі.

Структура курсу складається з вивчення теоретичних основ та елементів і вузлів цифрової схемотехніки. Розглядаються комбінаційні і послідовнісні схеми, пам’ять і проектування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах. Крім того вивчаються аналогово-цифрові і цифро-аналогові та перетворювачі, аналогові і цифрові таймери, а також генератори цифрових послідовностей і питання тестування цифрових схем.

Мікрохвильова техніка 1. Електронні компоненти НВЧ

Курси: 
IV
Семестри: 
VII
Кредитів: 
4.50

Курс "Мікрохвильова техніка -1" – частина загальної програми підготовки бакалаврів електроніки зі спеціальності "Фізична та біомедична електроніка " з циклу вибіркових прфесійно-орієнтованих дисциплін. Вона забезпечує другу та третю частини курсу "Мікрохвильова техніка" . Мета цього курсу: ознайомити студентів з вакуумними та твердотільними приладами надвисоких частот, з їхнім принципом дії, параметрами, елементами конструкції та найпростішими способами їхнього розрахунку, з основними областями їхнього використання.

Сторінки