Цифрова обробка та візуалізація біомедичних сигналів та зображень

Цифрова обробка та візуалізація біомедичних сигналів та зображень

Курси: 
V
Семестри: 
IX
Кредитів: 
2.50

Метою дисципліни «Цифрова обробка та аналіз біомедичних сигналів та зображень» є формування цілісного бачення застосувань та вміння користуватися методами обробки та аналізу біомедичних сигналів та зображень, а також формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань в цій галузі.

В дисципліні вивчаються сучасні підходи до обробки та аналізу біомедичних сигналів та зображень, що отримані в результаті експериментальних досліджень живих та штучних об’єктів з високим розрізненням, методи дослідження багатовимірних сигналів зі змінним спектром, спектрально-часового, вейвлет- та кратномасштабного аналізу зображень, поліспектрального аналізу сигналів, фільтрації зображень, методів класифікації та сегментації. Розглядаються основні шляхи дослідження морфології та складності сигналів та зображень. Основна увага приділяється застосуванням методів обробки біомедичних сигналів та зображень до сигналів ЕЕГ, ЕКоГ, ЕКГ, ЕМГ, ЕОГ, звукових сигналів, зображень КТ, МРТ, УЗІ та ін. Студенти повинні навчитися вибору необхідних методів обробки та аналізу біомедичних сигналів та зображень, знати їх переваги, недоліки та обмеження у застосуванні, можливості модифікації та адаптації відомих методів до конкретних задач практичної діяльності, а також бути обізнаними з тенденціями розвитку методів обробки сигналів та зображень та їх використання.

Subscribe to RSS - Цифрова обробка та візуалізація біомедичних сигналів та зображень