Теорія поля

Теорія поля

Курси: 
III
Семестри: 
V
Кредитів: 
5.50

Метою курсу є ознайомлення з фундаментальними закономірностями теорії поля, які базуються на системі рівнянь електромагнетизму, а також створення необхідної бази для цілого ряду подальших лекційних курсів у програмі підготовки бакалаврів електроніки.
Особливістю методу викладання матеріалу в даному курсі на відміну від загальноприйнятих курсів фізики, де теорія поля розглядається на основі узагальнення окремих експериментальних фактів, є шлях від загального до часткового – від фундаментальних рівнянь електродинаміки до розв’язку окремих задач, що формують основні моделі теорії електромагнітного поля, що використовуються в електронній техніці. Особливістю підбору матеріалу курсу є спрямованість на підготовку фахівців з електронної техніки.

Subscribe to RSS - Теорія поля