Проектування та конструювання мікроелектронної апаратури

Проектування та конструювання мікроелектронної аппаратури

Курси: 
V
Семестри: 
IX
Кредитів: 
8.50

Метою дисципліни є вироблення системного підходу до розв’язання завдань схемотехнічного проектування електронних пристроїв, здатності орієнтуватись у розмаїтті сучасних методів проектування, самостійно обирати оптимальні конструкції та елементну базу електронних пристроїв для розв’язання прикладних задач.

Предметом вивчення є сучасні методи схемотехнічного проектування електронних приладів та сучасна елементна база електроніки.

Об’єктами вивчення є алгоритми проектування функціональних вузлів та структурного проектування електронних приладів.

Subscribe to RSS - Проектування та конструювання мікроелектронної апаратури