Інформатика-2. Програмування та алгоритмічні мови

Інформатика-2. Програмування та алгоритмічні мови

Курси: 
I
Семестри: 
II
Кредитів: 
4.00

Дисципліна «Програмування» – забезпечує початкову підготовку студентів у галузі  алгоритмізації, програмування та розв`язання прикладних задач за допомогою обчислювальної техніки.Метою дисципліни «Програмування» є підготовка студентів до використання обчислювальної техніки для розв`язання практичних задач сучасної електроніки та опанування студентами технології програмування мовою С структур даних та алгоритмів їх обробки.Завдання дисципліни «Програмування» – формування у студентів уявлень, знань, навичок та умінь щодо:

Revolution OS

Фільм про початок історії операційних систем з 1971р.
Тип файла: 

АМП: Лабораторна робота № 8

Маніпуляції зі складними структурами. Нормалізація WAVE-файлу.

АМП: Лабораторна робота № 7

Розв’язання систем линійних рівнянь методом Гауса.

АМП: Лабораторна робота № 5

Динамічне виділення пам`яті. Операції з двомірними масивами.

АМП: Лабораторна робота № 4

Прості операції з масивами. Побудова інтервального ряду.

АМП: Лабораторна робота № 2

Швидке піднесення до цілого додатного ступеня. Числа Армстронга

Сторінки

Subscribe to RSS - Інформатика-2. Програмування та алгоритмічні мови