Прикладна біофізика. Біоелектричні процеси

Прикладна біофізика. Біоелектричні процеси

Курси: 
IV
Семестри: 
VII
Кредитів: 
5.50

«Прикладна біофізика» викладається для студентів Національного технічного університету України «КПІ» кафедри фізичної та біомедичної електроніки та є складовою частиною дисциплін для підготовки бакалаврів електроніки за спеціальністю “Фізична і біомедична електроніки". Ця дисципліна дає студентам знання про явища живої природи, які відбуваються на всіх рівнях її організації, починаючи від молекулярного та клітинного рівня і закінчуючи біосферою в цілому; про сучасні інформаційні технології, які використовуються при моделюванні медико-біологічних систем; про біоелектричні процеси, які виникають під час функціонування клітин та біологічних систем в цілому.

Subscribe to RSS - Прикладна біофізика. Біоелектричні процеси