Основи наноелектироніки

Основи наноелектроніки

Курси: 
IV
Семестри: 
VII
Кредитів: 
4.00

Мета курсу: формування у студентів базових знань з фізичних основ і процесів, напрямків розвитку, принципів і методів сучасної наноелектроніки, фізичних властивостей і технології систем зі зниженою розмірністю: напівпровідникових структур з двовимірним електронним газом, квантових ниток і квантових точок, квантово-розмірних та балістичних ефектів, які спостерігаються в таких системах.
Фізичні основи наноелектроніки:

Subscribe to RSS - Основи наноелектироніки