Математичне моделювання систем і процесів

Математичне моделювання систем і процесів

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
3.50

Курс "Математичне моделювання систем і процесів" призначений для підготовки магістрів електроніки.

В курсі викладаються узагальнені методи моделювання фізичних,технічних , біологічних систем та процесів, а також методи досліджень моделей, які є базовими для вивчення цих процесів. Розглядаються моделі, які будуються з єдиних позицій законів збереження маси, енергії,числа часток та вплив специфічних та загальних механізмів взаємодії об’єктів і середовища на ці моделі. Також вивчаються основні біофізичні процеси, які пов’язані з функціонуванням живих систем та їх математичним моделюванням. В курсі також викладаються узагальнені характеристики біологічних систем як об’єкту досліджень та утворюються базові моделі для вивчення живих систем. Курс базується на знаннях з біофізики, теорії ймовірності, теорії інформації, математики та фізики.

Subscribe to RSS - Математичне моделювання систем і процесів