Динамічні системи

Динамічні системи

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
3.00

Дисципліна «Динамічні системи» є складовою частиною дисциплін, які включені до програми магістерської підготовки за напрямком електроніка. Мета цієї дисципліни - навчити студентів методам математичного моделювання та аналізу лінійних та нелінійних технічних систем у часовій області на основі електродинамічних аналогій. Для освоєння дисципліни необхідно мати знання у наступних предметних царинах:

Subscribe to RSS - Динамічні системи