Обчислювальна математика

Обчислювальна математика

Курси: 
II
Семестри: 
III
IV
Кредитів: 
7.50

Метою дисципліни «Обчислювальна математика» є оволодіння чисельними методами розв’язання задач аналізу і проектування в електроніці, отримання навиків реалізації чисельних алгоритмів на електронних обчислювальних машинах (ЕОМ).

Дисципліна формує у студентів знання про головні особливості обчислювальних методів, умови їх застосовності, можливості адаптації до конкретних задач в області електроніки; вміння вибирати обчислювальні методи для рішення конкретних задач, забезпечити відповідні умови їх використання з точки зору збіжності і стійкості; вміння оцінювати похибки обчислень; вміння розробляти алгоритми вибраних методів для подальшої програмної реалізації; навички програмної реалізації простих методів на ЕОМ та адаптації складних обчислювальних методів, що є в пакетах прикладних математичних програм.

Голубєва Ірина Петрівна

старший викладач, кандидат технічних наук
Subscribe to RSS - Обчислювальна математика