Біомедичні комп'ютерні системи

Біомедичні комп’ютерні системи

Курси: 
V
Семестри: 
IX
Кредитів: 
3.50

Метою дисципліни «Біомедичні комп’ютерні системи» є вивчення принципів організації комп’ютеризованих біомедичних систем, накопичення досвіду їх використання в практичній діяльності та набуття навиків їх проектування та експлуатації. Зокрема, під час вивчення курсу «Біомедичні комп’ютерні системи» виконується ознайомлення з математичними методами, що використовуються в сучасних біомедичних комп’ютерних системах, а також ставиться завдання застосування цих методів в лабораторних роботах. Такий підхід відрізняється від постановки багатьох курсів, в яких зосереджена увага на поверхневому вивченні різних інтерфейсів користувача біомедичних комп’ютерних систем.

Subscribe to RSS - Біомедичні комп'ютерні системи