Прием на первый курс

Номер телефону кафедри для невідкладного зв`язку з приймальною комісією: +380932175600

Кафедра електронної інженерії проводить підготовку за спеціальністю

«153 - Мікро- та наносистемна техніка»

за спеціалізаціями

«Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах»
«Електронні біомедичні системи і технології»

Правила прийому до Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2017 році

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вступ відбувається ВИКЛЮЧНО ЗА СЕРТИФІКАТАМИ УЦОЯО. При вступі на перший курс подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості
освіти з результатами проходження у поточному році зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених Умовами
прийому до вищих навчальних закладів України та іншими нормативними документами.

* В 2017 році зараховуються сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років

Перелік сертифікатів (вагові коефіцієнти) Мінімальна кількість балів для допуску до участі в
конкурсі або зарахування на навчання за квотою, за співбесідою
Математика (0,5) Один не менше 125
за умови, що інший не менше 100
Фізика АБО іноземна мова (0,2)
Українська мова та література (0,2) 100



За більш докладною інформацією щодо умов вступу, термінів та процедури прийому документів звертайтеся до Приймальної комісії.

Інформація про спеціалізації


Спеціальність    153  Мікро- та наносистемна техніка
Спеціалізація    Електронні біомедичні системи і технології
Форма навчання    денна

Вивчають            

Студенти здобувають знання, навички та уміння  у таких сферах, як електронні біомедичні системи, мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка та системотехніка, вивчаючи такі дисципліни: основи біомедичних знань, комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, біофізика,  теорія сигналів, електронні сенсори, експертні системи в біомедицині, цифрова обробка  біомедичних сигналів. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками електронних інформаційних технологій в біомедицині. Наші студенти та випускники проходять практику та працюють в організаціях-партнерах кафедри: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», корпорація «Інком», «Тошиба Медичні Системи», ФІЛІПС УКРАЇНА ЛТД та ін.


Спеціальність    153  Мікро- та наносистемна техніка
Спеціалізація    Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
Форма навчання    денна

Вивчають                

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах,  як мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка, програмування та адміністрування комп’ютерних систем, телекомунікаційні системи та мережі, вивчаючи такі дисципліни: комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, мікрохвильова техніка, моделювання електронних процесів, компонентів та систем. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками з інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці,  телекомунікаційного обладнання. Cтуденти та випускники проходять практику та працюють  в організаціях-партнерах: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», «System Integration Service», «BeeLine», «Астелит», «Citius», корпорація «Інком», та ін.