Admission to the fifth year

Кафедра електронної інженерії проводить підготовку за спеціальністю

«153 - Мікро- та наносистемна техніка»

за спеціалізаціями

«Електронні біомедичні системи і технології»
«Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Програма фахових вступних випробувань для вступу на програму підготовки магістра спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка

Програма додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальностями 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікація та радіотехніка»

Програма вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітню програму підготовки магістра

Графік прийому абітурієнтів на п’ятий курс на навчання за освітнім рівнем «магістр»

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів проводиться у наступні терміни:

-  прийом документів (подання заяв): з 03.07 до 07.07 та з 24.07 до 03.08.2018 р.;
-  вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): перший етап з 07.07 до 14.07, другий - з 04.08 до 10.08.2018 р. згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії

З 2015 року допускається прийом на підготовку фахівців ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань

Підсумки першого етапу вступних випробувань вступників на освітню програму магістерської підготовки 2018 року
№ п\п Прізвище Ім'я по-Батькові (за абеткою) Оцінка вступного фахового випробування Оцінка іспиту з іноземної мови
1
Інтегральний рейтинговий список вступників, які беруть участь у конкурсному відборі на освітню програму магістерської підготовки 2018 року по спеціальності 153-Мікро та наносистемна техніка
№ п\п Прізвище Ім'я по-Батькові (за абеткою) Академічна складова академічного рейтингу Творча складова академічного рейтингу Академічний рейтинг вступника Оцінка додаткового випробування Оцінка фахового випробування Оцінка іспиту з іноземної мови Інтегральний рейтинг вступника
На освітньо-наукову програму підготовки денної форми навчання за спеціалізацією Електронні біомедичні системи та технології
1
На освітньо-наукову програму підготовки денної форми навчання за спеціалізацією Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
1
На освітньо-професійну програму підготовки денної форми навчання за спеціалізацією Електронні біомедичні системи та технології
1
На освітньо-професійну програму підготовки денної форми навчання за спеціалізацією Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
1
На освітньо-професійну програму підготовки заочної форми навчання за спеціалізацією Електронні біомедичні системи та технології
1
На освітньо-професійну програму підготовки заочної форми навчання за спеціалізацією Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
1
Список зарахованих на освітню програму магістерської підготовки 2018 року по спеціальності 153-Мікро та наносистемна техніка

Денна форма навчання. Освітньо-наукова програма підготовки

Спеціалізація: Електронні біомедичні системи та технології

 • -
 • -

Спеціалізація: Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

 • -
 • -

Денна форма навчання. Освітньо-професійна програма підготовки

Спеціалізація: Електронні біомедичні системи та технології

 • -
 • -

Спеціалізація: Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

 • -
 • -

Заочна форма навчання Освітньо-професійна програма підготовки

Спеціалізація: Електронні біомедичні системи та технології

 • -
 • -

Спеціалізація: Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

 • -
 • -

З Правилами прийому, переліком та термінами подання документів, шкалою оцінювання та порядком зарахування на 5-й курс можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Розклад роботи приймальної комісії під час прийому документів
Розклад вступних випробувань на 5 курс у 2018 р.

1 ТУР (для студентів які захистили дипломи бакалаврів у 2018 р.)2 ТУР  (для зовнішніх студентів)


Інформація про спеціалізації


Спеціальність    153  Мікро- та наносистемна техніка
Спеціалізація    Електронні біомедичні системи і технології
Форма навчання    денна

Вивчають            

Студенти здобувають знання, навички та уміння  у таких сферах, як електронні біомедичні системи, мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка та системотехніка, вивчаючи такі дисципліни: основи біомедичних знань, комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, біофізика,  теорія сигналів, електронні сенсори, експертні системи в біомедицині, цифрова обробка  біомедичних сигналів. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками електронних інформаційних технологій в біомедицині. Наші студенти та випускники проходять практику та працюють в організаціях-партнерах кафедри: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», корпорація «Інком», «Тошиба Медичні Системи», ФІЛІПС УКРАЇНА ЛТД та ін.


Спеціальність    153  Мікро- та наносистемна техніка
Спеціалізація    Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах
Форма навчання    денна

Вивчають                

Студенти здобувають знання, навички та уміння у таких сферах,  як мікро- і наноструктури та компоненти електроніки, схемотехніка, програмування та адміністрування комп’ютерних систем, телекомунікаційні системи та мережі, вивчаючи такі дисципліни: комп’ютерні технології та програмування, компоненти електронної техніки, мікрохвильова техніка, моделювання електронних процесів, компонентів та систем. Діють програми подвійного диплому між НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Дрезденським технічним університетом, Korea University.

Кар’єрні можливості        

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами -програмістами, інженерами – проектувальниками з інформаційних технологій в мікро- та наноелектроніці,  телекомунікаційного обладнання. Cтуденти та випускники проходять практику та працюють  в організаціях-партнерах: компанії «TESCOM», «ЮТАС», «Телеоптик», «DATAGROUP», «System Integration Service», «BeeLine», «Астелит», «Citius», корпорація «Інком», та ін.